Knauf Knauf

Zaļie sertifikāti

Knauf ražotajiem dabai draudzīgajiem būvmateriāliem ir sava pase - Zaļais sertifikāts.

Šo dokumentu var iegūt tikai un vienīgi tie materiāli, kuri ir vidi saudzējoši un izmantojami otrreizējai pārstrādei.

Zaļais sertifikāts apliecina būvmateriālu ekoloģisko ražošanas procesu - izejmateriāli ir iegūti dabai draudzīgā veidā, ražošanas process bijis energoefektīvs, un saražotie celtniecības materiāli kā rūpnīcā, tā arī no tiem vēlāk uzbūvētajās ēkās ir cilvēka veselībai nekaitīgi.

Weiter

Nosaukums Datums Dokumenta tips
Dispersionsfarben 2009.01.01Krāsa uz dispersijas bāzes
PDF
406,58 kB
1 lp.
Environmental Product Declaration - Gypsum based dry mixes 2020.11.06EPD deklarācija
PDF
1,82 MB
29 lpp.
MP 75 L 2008.11.01Mašīnapmetums
PDF
67,72 kB
1 lp.
Rotband 2008.11.01Apmetums uz ģipša bāzes
PDF
67,67 kB
1 lp.
Rotkalk 2010.09.01Apmetums uz cementa bāzes
PDF
50,59 kB
1 lp.
Rotkalk Farbe 2007.11.01Krāsa uz silikāta bāzes
PDF
882,25 kB
1 lp.
Rotkalk Filz 05; Rotkalk Filz 1 2007.02.01Apmetums
PDF
123,82 kB
1 lp.
Rotkalk Grund; Rotkalk Fein 2010.07.01Apmetums
PDF
748,38 kB
1 lp.
Sanierputz popo 2009.08.01Sanējošs apmetums
PDF
216,15 kB
1 lp.
Sanierputz popo 2009.08.01Sanējošs apmetums
PDF
215,38 kB
1 lp.
Spitzbewurf Stens 2009.08.01Sanējošs apmetums
PDF
223,3 kB
1 lp.
Spitzbewurf Stens 2009.08.01Sanējošs apmetums
PDF
223,4 kB
1 lp.
WARM-WAND Natur 2009.06.01Fasādes siltinājuma sistēma ar apmetumu
PDF
327,3 kB
1 lp.
WARM-WAND System THD 2007.04.01Fasādes siltinājuma sistēma ar apmetumu
PDF
105,05 kB
1 lp.
WARM-WAND Systeme im Passivhaus 2007.12.01Fasādes siltinājuma sistēma ar apmetumu
PDF
278,08 kB
1 lp.