Knauf Knauf

Iekšējās trauksmes celšanas politika

Weiter

Iekšējās trauksmes celšanas sistēmas izveides un attiecīgi tās izmantošanas kārtības noteikumu mērķis ir veicināt, lai visas sabiedrības publiskās, tostarp, SIA Knauf darbinieku interesēs tiek celta trauksme par pārkāpumiem, kā arī nodrošināt trauksmes cēlēju pienācīgu aizsardzību.

Iekšējās trauksmes celšanas politika

Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapa