Knauf Knauf

BREEAM-LV

Būvniecības ietekme uz globālo vidi ir milzīga.

Weiter

BREEAM-LV

Būvniecības ietekme uz globālo vidi ir milzīga. Ēkas ir viens no lielākajiem piesārņojuma un siltumnīcas efekta avotiem, jo ar to saistītās aktivitātes patērē 40% no kopējiem planētas energo resursiem. To apzinoties, ēku un pilsētvides ilgtspējīga plānošana un būvniecība jau šobrīd daudzviet Eiropā un pasaulē ir pierasta prakse, kas kļuvusi par industrijas standartu, tādējādi pasvītrojot savu sociālo atbildību. Papildus vides ieguvumiem, ilgtspējīga ēka nodrošina augstāku ēkas rentabilitāti un ietaupījumus ekspluatācijas un apsaimniekošanas izmaksās.

Attēlā: Austrumlondona, Westfield Stratford City - Eiropā lielākais tirdzniecības centrs, izcils piemērs ēkas ilgtspējīguma ziņā. Atvērts 2011.gada septembrī.

Visplašāk lietotais un atzītais Eiropā un pasaulē ir Lielbritānijas pētniecības institūta BRE izstrādātais ēku vērtēšanas un sertificēšanas standarts BREEAM (british research establishmentenvironmental assessment method), kas raksturojas ar tā visaptverošo, objektīvi izmērāmo, caurskatāmo un dinamisko kritēriju sistēmu. BREEAM sertifikāts ir ēkas kvalitātes garantija tās pircējam vai lietotājam.

BREEAM-LV ir Latvijas situācijai pielāgota ilgtspējīgas būvniecības vērtēšanas metodes BREEAM versija. Lai izvērtētu metodes atbilstību Latvijas situācijai un izveidotu mūsu valstij piemērotu, objektīvu ēku kvalificēšanas algoritmu, darba grupās piedalījās vairāk kā 50 plaša spektra būvniecības nozares profesionāļi un ar nozari saistītie speciālisti – no arhitektu, inženieru, būvnieku, apsaimniekotāju, juristu, ekonomistu u.c. speciālistu vidus.

Nosaukums Datums Dokumenta tips
Ilgtspējīga būvniecība Latvijā Buklets
PDF
791,81 kB
2 lpp.
BREEAM un BREEAM-LV Buklets
PDF
564,55 kB
2 lpp.
BREEAM-LV komercēkām Buklets
PDF
304,06 kB
2 lpp.
Uzņēmēji Latvijā Buklets
PDF
367,4 kB
2 lpp.