Knauf Knauf

Aktīva vides aizsardzība

Ilgtspējīga attīstība šobrīd ir aktualitāte Nr.1.

Agenda 21, 1992. gadā Riodežaneiro notikušās ANO konferences galvenais dokuments, paredz: strādāt, lai gūtu saimnieciskos panākumus, izkopt sociālo taisnīgumu un saglabāt apkārtējo vidi. Pirms nepilniem desmit gadiem Knauf uzsāka ceļu uz savu Agenda virsotni. Pašlaik ikviens var izbaudīt resursu saudzēšanas, enerģijas ekonomijas un kvalitātes vadības priekšrocību perspektīvas.

Weiter

Pirms laika

Bija jāpaiet vēl deviņiem gadiem, pirms pasaules valstis spēja vienoties par ilgtspējīgas attīstības formulu. Knauf ir visaptverošas korporatīvās filozofijas priekštecis, kura lielākās vērtības ir inteliģenti, videi draudzīgi un enerģiju taupoši ražošanas procesi. Ar šo modeli iespējams sasniegt visaugstāko kvalitāti. Vai otrādi. Ilgtspējīgums un kvalitāte ir šķietami pretrunīgas prasības, kuras Knauf izdodas pildīt konsekventi un veiksmīgi.

Klimata aizsardzība jāsāk pašam ar sevi

Klimata aizsardzība, pirmkārt, jāsāk no savām četrām sienām. Tādēļ Knauf visās apkures iekārtās naftas produktus aizstājis ar gāzi vai smago šķidro kurināmo ar vieglo. Kur vien iespējams, neizmantotais siltums tiek likts lietā ēku apsildīšanai. Tādējādi būtiski samazinās CO2 emisijas no fosilajiem kurināmajiem.