Knauf Knauf

Kvalitātes vadība

Mūsu uzņēmumu mērķis ir:

Piegādāt pakalpojumus un produktus, kas atbilst klientu un darījumu partneru vajadzībām un vēlmēm, likumos noteiktajām prasībām, apvienību direktīvām un piemērojamām normām.

Weiter

Nepārtraukti uzlabojumi

Knauf ir ieviesis funkcionējošu kvalitātes vadības sistēmu.

Mūsu uzņēmuma politikas neatņemama sastāvdaļa ir piegādāt atbilstošajam izmantošanas mērķim vispiemērotākās kvalitātes produktu, kā arī nepārtraukti nodrošināt arvien augstāku to kvalitāti. Pastāvīgi uzlabojumi ir mūsu uzņēmuma nemainīgs mērķis. Priekšnoteikums tam ir efektīva kvalitātes vadības sistēma.

Kopš 2002. gada SIA Knauf ieviestā kvalitātes vadības sistēma atbilst LVS EN ISO 9001 noteiktajām prasībām. Knauf ir izveidojos labi funkcionējošu kvalitātes vadības sistēmu ar mērķi veikt nepārtrauktu optimizāciju.

Kvalitātes vadības sistēmas efektivitāte tiek pārbaudīta noskaidrojot klientu apmierinātību, analizējot un izvērtējot produktu ražošanas un realizācijas procesus, kā arī pamatojoties uz iekšējiem un ārējiem auditiem. Balstoties uz šādi iegūto informāciju, ir iespējami nepārtraukti kvalitātes vadības sistēmas uzlabojumi.