Knauf Knauf
Weiter

Paziņojums par personas datu aizsardzību

Knauf personas datu aizsardzības politika

Personas datu aizsardzība Knauf ir īpaši svarīga. Šī iemesla dēļ mēs vēlamies informēt jūs par to, kā mēs aizsargājam jūsu personas datus un to konfidencialitāti. Mēs pilnīgi noteikti ievērojam normatīvo aktu prasības attiecībā uz personas datu aizsardzību, kas balstās uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu.

Ar lietošanu saistīta datu vākšana

Šāda vispārīgā tehniskā informācija tiks ievākta automātiski, jums piekļūstot Knauf tīmekļa vietnei: tīmekļa pārlūka veids, izmantotā operētājsistēma, jūsu interneta pakalpojumu sniedzēja nosaukums. Tā ietver tikai tādu informāciju, kas neļauj izdarīt nekādus secinājumus par jūsu personību. Šādu datu vākšana un uzglabāšana var tikt atsaukta jebkurā laikā, šāds atsaukums neietekmēs jūsu turpmāko darbošanos mūsu tīmekļa vietnē.

Personas datu vākšana

Ja jums mūsu tīmekļa vietnē tiek lūgts sniegt tādu personīgo informāciju, kā, piemēram, vārds, uzvārds, adrese vai tālruņa numurs, informācijas lietošana ir pakļauta īpašiem noteikumiem un tai ir nepieciešama jūsu iepriekšēja piekrišana. Jūsu piekrišana var tikt jebkurā laikā atsaukta bez jebkādām turpmākām sekām – sazinieties ar mums pa tālruni +371 67032999 vai pa e-pastu [email protected] .

Mēs izmantojam jūsu personas datus atbilstoši normatīvajam regulējumam un tikai tīmekļa vietnes tehniskajai administrēšanai, piemēram: informācijas pieprasījumu par konkrētiem produktiem, apstrādei un mārketinga nolūkam.

Knauf informatīvais izdevums

Knauf informatīvais izdevums informē jūs par Knauf jaunākajiem sasniegumiem. Jebkurā laikā jūs varat atteikties no informatīvā izdevuma saņemšanas. Atteikšanās iespēja būs katrā informatīvajā izdevumā vai arī sazinieties ar mums: pa tālruni +371 67032999 vai pa e-pastu [email protected] .

econda sīkdatņu izmantošana

Šīs tīmekļa vietnes pielāgotam dizainam un optimizēšanai mēs vācam un uzglabājam anonīmus datus un veidojam lietotāju profilus ar pseidonīmiem, izmantojot econda GmbH ( www.econda.de ) tehnoloģiju. Šim nolūkam var tikt izmantotas sīkdatnes, kas ļauj atpazīt interneta pārlūku. Lietotāju profili netiek apvienoti ar informāciju par pseidonīma īpašnieku bez apmeklētāja tiešas piekrišanas. Faktiski IP adreses tiek padarītas par neatpazīstamām tūlīt pēc to saņemšanas, padarot par neiespējamu savienot lietotāja profilu ar IP adresi. Šīs tīmekļa vietnes apmeklētāji var jebkurā laikā atteikties no turpmākas personas datu apstrādes.

Google sīkdatņu izmantošana

Šī tīmekļa vietne izmanto Google, Inc. (Google) sniegto tīmekļa analīzes pakalpojumu Google Analytics. Google Analytics izmanto “sīkdatnes”, kas ir uz jūsu datora izvietotās teksta datnes, lai palīdzētu tīmekļa vietnei analizēt, kā apmeklētāji izmanto vietni. Sīkdatnes izveidoto informāciju par jūsu darbībām tīmekļa vietnē pārraida un uzglabā uz Google serveriem Amerikas Savienotajās Valstīs. Ja tīmekļa vietnē tiek aktivizēta IP anonimizācija, jūsu IP adrese tiks saīsināta Eiropas Savienības dalībvalstīs vai Eiropas Ekonomiskās zonas līguma dalībvalstīs. Tikai izņēmuma gadījumos visa IP adrese tiks nosūtīta uz Google serveri ASV un tur saīsināta. Šajā tīmekļa vietnē tiek veikta IP anonimizācija. Google izmantos šo informāciju šīs tīmekļa vietnes operatora vārdā, lai novērtētu jūsu darbības tīmekļa vietnē, sastādītu ziņojumus par tīmekļa vietnes aktivitāti tīmekļa vietnes operatoriem un sniegtu tiem citus pakalpojumus attiecībā uz tīmekļa vietnes aktivitāti un interneta lietošanu. IP adrese, kuru jūsu pārlūks nodod Google Analytics ietvaros, netiks saistīta ar citiem Google glabātajiem datiem. Jūs varat atteikties no sīkdatņu izmantošanas, izvēloties jūsu pārlūkā atbilstošus iestatījumus, taču lūdzam ievērot, ka gadījumā, ja jūs to izvēlaties darīt, jums var nebūt iespēja izmantot pilnu šīs tīmekļa vietnes funkcionalitāti. Jums ir iespēja atteikties arī no Google Analytics veiktās izsekošanas ar ietekmi uz turpmākajām darbībām, lejupielādējot un instalējot Google Analytics Opt-out Browser Addon jūsu pašreizējam tīmekļa pārlūkam šādā vietnē: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en .

Drošība

Mēs izmantojam atbilstošus tehniskos un organizatoriskos drošības līdzekļus, lai aizsargātu jūsu personas datus no neautorizētu personu piekļuves, lai ar jūsu datiem netiktu veiktas manipulācija, tie netiktu pazaudēti vai nejauši iznīcināti.

Tiesības uz informāciju

Pēc jūsu pieprasījuma mēs rakstveidā, 30 (trīsdesmit) dienu laikā, informēsim jūs par to, kādi personas dati par jums tiek apstrādāti Knauf. Vispārīgā informācija par jūsu datu apstrādi ir atrodama Knauf datu apstrādes reģistros.

Jūsu personas datus mēs iegūstam tieši no jums. Tikai no jums mēs varam iegūt informāciju par izmaiņām jūsu personas datos. Gadījumā, ja jūsu dati ir mainījušies, lūdzam par to ziņot mums nekavējoties, lai mēs varētu veikt attiecīgus labojumus. Mēs apstrādājam jūsu personas datus tikai un vienīgi uz tiesiska pamata – piekrišanas vai līguma. Personas datus, kurus mēs apstrādājam uz jūsu dotās piekrišanas pamata, pēc jūsu pieprasījuma saņemšanas – mēs varam dzēst. Jūsu personas datus, kurus mēs apstrādājam uz līguma pamata mums ir pienākums glabāt normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā, tos mēs dzēst nevarēsim arī pēc jūsu pieprasījuma saņemšanas.

Jums ir tiesības pieprasīt un saņemt no mums tādus jūsu personas datus, kurus jūs mums esat sniedzis – strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā. Jums ir tiesības bez kādiem ierobežojumiem nodot šos datus citam pārzinim.

Ja jums šķiet, ka mēs varētu uzlabot Vispārīgās datu aizsardzības regulas ieviešanas praksi, lūdzam sazināties ar mums pa tālruni +371 67032999 vai pa e-pastu [email protected] .

Ja jums ir radušies jautājumi par Knauf datu aizsardzību, privātuma politiku vai jebkādi citi jautājumi, kuri ir saistīti ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu – lūdzu jebkurā laikā sazināties ar mums pa tālruni +371 67032999 vai pa e-pastu [email protected] .

Papildus informācija

Datu apstrādes pārzinis ir SIA ’’Knauf’’, Daugavas iela 4, Saurieši, LV-2118.

Atbildīgā persona par datu apstrādi SIA ’’Knauf’’ ir – Inga Gladeviča, e-pasts [email protected] .

Šeit jūs varat iepazīties ar Knauf uzņēmumu grupas privātuma politiku angļu valodā: Knauf Group Privacy Policy.

Knauf datu apstrādes reģistri, atbilstoši datu apstrādes mērķiem

Video novērošana;

Pārdošana;

Mārketings;

Preču piegāde;

Darba attiecības;

Darbinieku atlase;

Dalība pasākumos.