Knauf Knauf

Vides aizsardzība

Ilgtspējīga izejvielu iegūšana saudzē esošos biotopus ar to dzīvnieku un augu valsti.

Tā mērķtiecīgi sekmē sugu un biotopu aizsardzību gan izejvielu iegūšanas laikā, gan arī pēc tam. Tieši pēdējo gadu pētījumi ir pierādījuši, ka izejvielu ieguves vietām nekādā gadījumā nav jākļūst par ainavas tuksnešiem, bet tās var pat aktīvi piedalīties un palīdzēt bioloģiskās daudzveidības bagātināšanā. Knauf to turpina pierādīt atkal un atkal!

Weiter

  • Aktīva vides aizsardzība

    Aktīva vides aizsardzība

    Ilgtspējīga attīstība šobrīd ir aktualitāte Nr.1. Lasīt vairāk
  • Zaļie sertifikāti

    Zaļie sertifikāti

    Šo dokumentu var iegūt tikai un vienīgi tie materiāli, kuri ir vidi saudzējoši un izmantojami otrreizējai pārstrādei. Lasīt vairāk