Knauf Knauf
Weiter

Inženiertehnisko būvju sanācijas sistēmas

Ilgtermiņa kalpošanas prasībām!

Betona un dzelzsbetona konstrukciju sanācija kļūst par jaunu, būtisku virzienu būvniecības jomā.

Agresīva ķīmiskā vide - dažādu ķīmisku savienojumu un pretapledojuma sāls ietekme, būtiskas temperatūras svārstības, liels mitrums un citi faktori – tas viss veicina inženiertehnisko būvju nolietojuma paātrināšanos un aktuāla kļūst to atjaunošana. Tā ir svarīga gan ceļu satiksmes objektu, piemēram, tiltu, transporta un gājēju slodzei pakļauto virsmu sanācijai, gan tehnoloģisko objektu, piemēram, ūdens sagatavošanas rezervuāru, ūdens attīrīšanas staciju, kanalizācijas tīklu izbūvei un labojumiem, gan tērauda konstrukciju un stiegrojuma aizsardzībai.

Uzņēmums Knauf apzinās šī virziena nozīmi nozares izaugsmē un tāpēc ir izstrādājis sanācijai piemērotas kompleksas ražojumu sērijas, pirms tam ES ražošanas kapacitātes ietvaros Knauf laboratorijās veicot plašus visaugstākā līmeņa profesionālos pētījumus un izpētes darbus, kam sekoja virkne apstiprinošu pārbaužu praktiskajā darbā.

Ir izstrādāti tādi piemēroti materiāli būvju atjaunošanai kā, piemēram, gruntis ar pretkorozijas aizsardzību, būvjavas - intensīvai ķīmiski aktīvo vielu iedarbībai un lielai mehāniskai slodzei, kā arī noturīgi nobeiguma pārklājumi, piemēram, ķīmiski agresīvām vidēm vai paaugstinātām prasībām – ar noturīgumu pret UV starojumu, ar gaismu atsarojuma īpašībām vai sterilai videi.

Knauf inženiertehnisko būvju sanācijas sistēmas atbilst standartam EN 1504.

Atbilst standartam EN 1504

Dzelzsbetona konstrukciju sanācija kļūst par jaunu, būtisku virzienu būvniecības sistēmu un tehnoloģiju attīstības un piegādes jomā.

Arī uzņēmums Knauf apzinās šī virziena nozīmi nozares izaugsmē, tāpēc ir izstrādājusi sanācijai piemērotas kompleksas ražojumu sērijas, pirms tam veicot plašus visaugstākā līmeņa profesionālos pētījumus.

Knauf inženiertehnisko būvju sanācija - sistēmu buklets