Knauf Knauf
atpakaļ

Rotkalk in-Klebemörtel

Minerāla līmjava

Rotkalk in-Klebemörtel

Minerālā līmjava Rotkalk in-Board 045 TecTem, Rotkalk in-Board Climaprotect, kā arī Rotkalk in-Board Laibung līmēšanai, izmantojot kopā ar minētajām plāksnēm.

Atlasīt

Sīkāka informācija

Tehniskā informācija

  • Ugunsreakcijas klase: A1 pēc EN 13501-1
  • Spiedes stiprība klase CS IV EN 1015-11
  • Adhēzija N/mm2 ≥ 0,08 EN 1015-12
  • Kapilārā ūdens uzsūce klase W2 EN 1015-18
  • Sausās masas blīvums kg/m3 ~ 1400 EN 1015-10
  • Ūdens tvaika pretestības faktors µ 15,4 EN 1015-19
  • Siltumvadītspēja λ P = 50 % W/(m∙K) ≤ 0,61 EN 1745
  • Derīguma termiņš 12 mēneši

Īpašības un pielietojuma sfēra

Vispārīga pielietojuma apmetuma java GP saskaņā ar EN 998-1. Spiedes izturības kategorija CS IV saskaņā ar EN 998-1. Javas grupa P II saskaņā ar DIN 18550.

Iekšdarbiem,

Nedegoša,

Ūdens tvaiku caurlaidīga,

Sala izturīga,

Augsta saķere savienojumos un noturība pret slīdēšanu,

Java ir ilgi izstrādājama.

Darba gaita

Pamatnei jābūt līdzenai, sausai, nestspējīgai, tīrai un brīvai no saķeri mazinošām atliekām, izsvīdumiem un nesaderīgiem pārklājumiem. Jāpārbauda vecā apmetuma noturība un saķere ar pamatni. Vecais apmetums, krāsojums, vecās tapetes ar nepietiekamu nestspēju un pelējums ir jānoņem. Krītainas virsmas jāgruntē. Ģipša apmetums ar noteiktiem nosacījumiem atsevišķos gadījumos var palikt. Nelīdzenumi jāizlīdzina ar izlīdzinošu apmetumu, izmantojot Rotkalk Grund, Rotkalk Fein, vai ar citiem piemērotiem produktiem.

Pirms turpmākajiem darbiem apmetumam jābūt pilnībā izžuvušam. 25 kg maisa saturu sajauc ar ~ 5,5 l ūdens (~ 0,22 l ūdens uz kg pulvera). Pirms pirmās izolācijas plāksnes uzlīmēšanas starp izolācijas plāksni un grīdu vai griestiem jāuzklāj atdalošā lente (piem., Knauf blīvēšanas lente). Nelīdzenumu gadījumā papildus jālieto šuvju blīvēšanas lente (piem., Knauf šuvju lente FD), lai izvairītos no gaisa caurplūdes.

Ja sienas ir līdzenas, Rotkalk in-Klebemörtel vienmēr uzklāt uz pilnas Rotkalk in-Board 045 TecTem / Rotkalk in-Board Climaprotect virsmas, izmantojot robaino

špakteļlāpstu (minimālais robu lielums 10 ×10 mm), un “noķemmēt“ (minimālais kārtas biezums 5 mm).

Tūlīt pēc Rotkalk in-Klebemörtel uzklāšanas, izolācijas plāksni, stumjot, piespiest horizontālās rindās ar vienmērīgu spiedienu un izlīdzināt vertikāli un vienā

līmenī. Lielākas tukšās vietas, piemēram, plākšņu savienojumos, aizpildīt ar šaurām piegriestām plākšņu joslām. Šaurākas tukšās vietas un iespējamos

izlūzumus aizpildīt ar Rotkalk in-Klebemörtel. Neizstrādāt Rotkalk in-Klebemörtel, ja vides un pamatnes temperatūra ir zemāka par +5°C. Sargāt javu no sala un ātras izžūšanas. Ņemiet vērā, ka augsta temperatūra rada īsāku sacietēšanas laiku.

Lejuplādēt

Apzīmējums Izdevums Dokumenta veids
Knauf Rotkalk Montāžas instrukcija 2022.03.13 Buklets
PDF
3,0 MB
22 Lappuses
Rotkalk in-Klebemörtel 2021.01.25 Drošības datu lapas
PDF
134 KB
10 Lappuses
Rotkalk in-Klebemörtel minerāla līmjava P242T.lv 31.01.2022 Tehniskā lapa
PDF
610 KB
3 Lappuses
Rotkalk in-Klebermortel 2020.07.07 Ekspluatācijas īpašību deklarācija
PDF
293 KB
1 Lappuse

Produkta variants

Variants
25 kg
Materiāla numurs
00522820
EAN kods
4003950101274
Variants Materiāla numurs EAN kods
25 kg 00522820 4003950101274