Knauf Knauf
atpakaļ

LIBP ilgtspējīgas būvniecības ideja

LIBP ilgtspējīgas būvniecības ideja

2010. gada rudenī Knauf bija viens no 12 uzņēmumiem, kas piedalījās Latvijas Ilgtspējīgas Būvniecības padomes dibināšanā. LIBP galvenais darbības mērķis ir ieviest zinātniski un metodoloģiski pamatotus kritērijus un standartus ilgtspējīgu būvniecības projektu novērtēšanai.

LIBP sadarbībā ar LR Ekonomikas ministriju strādā pie likumdošanas iniciatīvām, ierosinājumiem, labojumiem, kā arī pie EM būvniecības likuma izstrādes. Par paraugu jaunas vērtēšanas sistēmas BREEAM-LV izveidei kalpo Latvijas situācijai pielāgota ilgtspējīgas būvniecības vērtēšanas metodes BREEAM (Lielbritānija) versija. Latvijai piemērotu ilgtspējīgas būvniecības standartu radīšanā iesaistījušies tādi nozares profesionāļi kā inženieri, būvnieki un arhitekti, namu apsaimniekotāji, juristi un ekonomisti.

Šā gada 13. oktobrī kopā ar Latvijas Būvmateriālu Ražotāju asociāciju tika organizēta apaļā galda sanāksme, kuras dalībnieki ģenerēja jaunas idejas par padomes nākotnes plāniem un nepieciešamajiem darbības virzieniem. SIA Knauf pārstāvji skaidri pauda savu viedokli par paliekošas ilgtspējīgas, videi un cilvēkam draudzīgas būvniecība nozīmi. Ne tikai teorijā, bet arī praksē uzņēmums parāda savu atbildīgo attieksmi – Knauf produkcijai ir raksturīga ļoti augsta kvalitāte, salīdzinājumā ar citiem būvmateriālu ražotājiem Knauf produktu ražošanas process ir viens no videi visdraudzīgākajiem, bez tam šie produkti ir ekoloģiski ne tikai dabai, bet arī cilvēkiem.