Knauf Knauf
atpakaļ

Knauf - Aizupes bāreņu apmācības centram

Knauf - Aizupes bāreņu apmācības centram

SIA Knauf, sniedzot palīdzīgu roku asociācijai Dzīvesprieks, atbalstījusi Aizupes jauniešu – bāreņu apmācības centra dzīvojamās mājas virtuves rekonstrukciju. Tādējādi SIA Knauf aktīvi turpina iesaistīties sociālos projektos, aktualizējot sabiedrības līdzatbildību un atbalstu grūtībās nonākušiem jauniešiem.

Asociācija Dzīvesprieks ir sabiedriska organizācija, kuras mērķis - piedāvāt teorētisko, praktisko apmācību un sociālo rehabilitāciju bāreņiem un bez vecāku atbalsta palikušajiem jauniešiem ar vispārējo pamata izglītību. Dzīvesprieks skolā Tukuma rajona Aizupē jaunieši dzīvo 2-3 gadus un apgūst iemaņas šūšanā, pavārmākslā, kokapstrādē, celtniecības un lauksaimniecības darbos, mācās apgūt sociālās iemaņas, uzņemties atbildību par sevi un saviem līdzcilvēkiem, atrisināt sadzīviskas problēmas un atrast savu vietu dzīvē.

Sniedzot audzēkņiem iespēju dzīvot un strādāt mājīgā vidē, SIA Knauf pauž cieņu ģimeniskām vērtībām, kā arī uzsver jauniešu lomu sekmīgā valsts un sabiedrības izaugsmē.