Knauf Knauf
atpakaļ

Energoefektivitātes konference

Energoefektivitātes konference

Rīgas enerģētikas dienu ietvaros 15. oktobrī norisinājās konference Virzība uz plašu energoefektivitātes risinājumu ieviešanu ilgtspējīgas ekonomikas attīstības kontekstā, kuru rīkojām sadarbībā ar BA biznesa un finanšu pētniecības centru.

Konferences mērķis bija pārrunāt jautājums, kas aptver energoefektivitātes risinājumus, aplūkojot tos gan kā resursu taupošu vai vides kvalitāti ietekmējošu pasākumu kopumu, gan arī kā aktivitātes, kas vērstas uz dzīvojamā un nedzīvojamā fonda ēku pilnveidošanu. Savu viedokli konferencē izklāstīja arī Knauf valdes loceklis Jānis Kraulis, uzsverot nepieciešamību sadarboties gan valsts un pašvaldību iestādēm, gan uzņēmējiem, gan zinātniekiem un NVO, lai izstrādātu vienotu ilgtermiņa koncepciju šo jautājumu risināšanai.