Knauf Knauf
atpakaļ

Diskusiju žurnāls

Diskusiju žurnāls

Šī gada 10. februārī Banku augstskolas Biznesa un finanšu pētniecības centrs sadarbībā ar biedrību „Zaļās mājas” organizēja praktisko konferenci „Ilgtspējīgas būvniecības nodrošināšanas instrumenti un to ieviešanas iespējas Latvijā”. Konference pulcēja uzņēmējus no būvniecības, nekustamā īpašuma, izglītības un finanšu sektoriem, amatpersonas no LR Vides un Ekonomikas ministrijām, speciālistus no saistītajām nozares savienībām un biedrībām, raisot diskusiju par ilgtspējīgas būvniecības nozīmi Latvijas būvniecības un ekonomikas attīstībā, kā arī par tās aktualitāti globālā mērogā.

Konferences dalībnieki – Vides ministrs R.Vējonis, SIA Knauf valdes loceklis J.Kraulis, SIA RE&RE valdes priekšsēdētājs A.Pauniņš, DnB Nord bankas ekonomikas eksperts Pēteris Strautiņš, biedrības „Zaļās mājas” Ilgtspējīgas būvniecības programmas projekta vadītāja Zane Sauka u.c. - uzsvēra ilgtermiņa domāšanas un rīcības svarīgumu ilgtspējīgas būvniecības izaugsmē. Būvēt nākotnei – tas nozīmē būvēt videi un cilvēkam draudzīgi, ekonomiski, dabas resursus saudzējoši un sociāli atbildīgi. Tas ir process, kas prasa apvienot likumdošanas, izglītības, būvniecības nozares profesionāļu un visu, visu pārējo saistīto jomu spēkus, radot kvalitatīvu produktu un vienlaikus rūpējoties par valsts ekonomisko attīstību, papildus arī sekojot līdzi un pielāgojoties klimata izmaiņām. Svarīgi ir izmantot visas ES sniegtās priekšrocības, sekot veiksmīgajai citu valstu pieredzei un, cik vien iespējams, iesaistīties dažādos pilotprojektos, ar kuru palīdzību arvien palielināt ēku energoefektivitāti.

Konferencē tika prezentēta objektīvi izmērāma, vispusīga, neatkarīga, caurskatāma un finansiāli pieejama būvniecības ilgtspējas novērtēšanas sistēma BREEAM-LV, kas Latvijas situācijai tiek adaptēta, balstoties uz pasaulē atzītā BREEAM (Lielbritānija) kritērijiem, un pirmā versija lietošanai būs pieejama jau 2010. gada nogalē, ļaujot vērtēt tirdzniecības, vieglās rūpniecības un biroju ēkas. Pirms jaunās sistēmas ieviešanas veicams nozīmīgs izglītojošais darbs ēku sertificētājiem, projektētājiem, būvniekiem un pasūtītājiem, kā arī veidojams dialogs ar sabiedrību par ieguvumiem ekoloģiskajā, ekonomiskajā un sociālajā aspektā.