Knauf Knauf
atpakaļ

Diskusija par ēku energoefektivitāti

Diskusija par ēku energoefektivitāti

Š. g. 23. novembrī Sauriešos notika Ekonomikas ministrijas, Vides ministrijas un SIA „Knauf” organizēta nozaru profesionāļu diskusija „Ēku energoefektivitātes 2010. gads. Problēmas. Risinājumi". Pasākuma mērķis bija pārrunāt Eiropas Reģionālas attīstības fonda aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” un Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta ietvaros realizēto projektu īstenošanas gaitu, konstatēt pamatproblēmas un rast risinājumus.

Diskusijā piedalījās Ekonomikas ministrijas, Vides ministrijas, Latvijas investīciju un attīstības aģentūras, Iepirkuma uzraudzības biroja, Būvmateriālu ražotāju asociācijas, Latvijas Būvmateriālu tirgotāju asociācijas, Latvijas Būvinženieru savienības, Latvijas būvinspektoru un būvuzraugu asociācijas, Latvijas Apdrošinātāju asociācijas un Kurzemes reģionālās enerģētikas un attīstības aģentūras pārstāvji, ražotāji, būvnieki un pasūtītāji. Pasākumu vadīja žurnāla „Latvijas Būvniecība” galvenā redaktore Lana Jūra.

Pasākuma laikā tika pārrunāta gan par iepirkumu procedūras organizēšana, gan apdrošināšanas iespējas būvniecībā, kā arī aktualitātes normatīvajos aktos. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras un Vides ministrijas pārstāvji informēja par konstatējamiem sāpīgajiem jautājumiem daudzdzīvokļu dzīvojamo māju un sabiedrisko ēku renovācijas procesā - sākot no tehniskās dokumentācijas sagatavošanas līdz ēkas nodošanas ekspluatācijā brīdim.

Diskusijas galvenie secinājumi:

  • nepieciešams veicināt sadarbību starp nozaru asociācijām, kā arī profesionālajām NVO, īpaši sertifikācijas institūcijām, nepieciešams stingrāk izvērtēt savu biedru profesionālo darbību pasūtītāja sūdzību gadījumā
  • vieni no vājajiem posmiem celtnieku profesionālās izglītības kvalitāte, kā arī lielā kadru mainība būvniecības objektos
  • jāizglīto pasūtītājs gan par prasībām darba ņēmējam, gan par kvalitātes kritērijiem materiāliem un darbam.