Knauf Knauf
atpakaļ

A.Veinbergs kļuvis par LIBP priekšsēdētāju

A.Veinbergs kļuvis par LIBP priekšsēdētāju

Attīstoties būvniecības sfērai, līdzīgi domājošajiem nozares uzņēmumiem pirms dažiem gadiem šķita svarīgi ieviest zinātniski un metodoloģiski pamatotus kritērijus un standartus ilgtspējīgu būvniecības projektu novērtēšanai. Lai to īstenotu, 2010. gadā tika dibināta Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padome, apvienojot tādus būvniecības nozares profesionāļus kā būvniecības uzņēmumus, būvmateriālu ražotājus, nevalstiskās organizācijas un mācībspēkus. SIA Knauf jau biedrības dibināšanas brīdī kļuva par vienu no tās biedriem, un pērnā gada nogalē LIBP priekšēdētāja amatā tika ievēlēts Knauf tehniskais vadītājs Andris Veinbergs.

LIBP deklarētie mērķi ir nodrošināt sabiedrības izpratni par ilgstpējīgu būvniecību un tās pielietošanas iespējām, kā arī panākt ilgtspējīgas būvniecības principu ieviešanu Latvijas būvniecības politikā un praksē. Šie vadmotīvi cieši saskan ar Knauf uzņēmuma vērtību sistēmu, tāpēc izvēle par labu A. Veinbergam ir likumsakarīga.

SIA Knauf būvniecībā iestājas par augstvērtību, drošību un profesionalitāti. Knauf apzinās, ka zemāka cena nav un nevar būt ilgtspējīgas būvniecības primārais noteicošais komponents. Daudz augstāk par zemu cenu ir vērtējama kvalitāte, atbildība un zināšanas, kuras jaunajos speciālistos ieliekamas jau arodizglītības iestādēs un tālāk arī augstskolās. Līdzās kvalitātes un izglītības nozīmei Andris Veinbergs un Knauf pārstāv viedokli, ka Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padomes darbībai jāstimulē likumdošanas pilnveidošana, ceļot būvniecības standartu latiņu maksimāli augstu.