Knauf Knauf
atpakaļ

EPD Latvijā ražotajām ģipša plāksnēm un ģipša sausajiem maisījumiem

EPD Latvijā ražotajām ģipša plāksnēm un ģipša sausajiem maisījumiem

Produktu vides deklarācija (EPD - Environmental Product Declaration), saukta arī pa III tipa vides deklarāciju, ir saskaņā ar starptautiskajiem standartiem trešo pušu izdots dokuments, kurā deklarēta un ir pieejama pārskatāma informācija par produkta ražošanas cikla ietekmēm uz vidi.

Knauf ģipša plākšņu EPD dokumenta izstrāde aizsākās 2019.gada otrajā pusgadā un to izstrādāja un nepieciešamās pārbaudes veica uzņēmums Bureau Veritas Latvia atbilstoši standartu EN 15804+A1 un ISO 14025 prasībām. Produktu vides deklarācija ģipša plāksnēm tika saņemta šī gada janvārī, un kopīgā sadarbība ar uzņēmumu Bureau Veritas Latvia tika turpināta – nu jau izstrādājot EPD ģipša sausajiem maisījumiem.

Visā pasaulē aizvien svarīgāka ir ilgtspējīgāku ēku celtniecība. Tāpat projektēšanā un / vai iepirkumā arvien biežāk tiek pieprasīta vai vēlama precīzāka informācija par produktu ekoloģiskajiem raksturlielumiem. Izstrādājot EPD, var vieglāk izpildīt šīs prasības un izmantot piedāvātās iespējas (LEED, BREAM u.c.). EPD tiek ietverti kvantitatīvie dati, kas ir nepieciešami BIM (Building Information Model / Būves Informācijas Modelis) izstrādē, radot iespējas ātrāk un lētāk novērtēt ēkas ekoloģiskos raksturlielumus un visu tās dzīves ciklu.

Līdz ar šo deklarāciju izstrādi SIA Knauf ir ieguvis plašākas iespējas piedāvāt savus produktus objektiem, kuru celtniecībā tiek izvirzītas augstas ekoloģiskās un ilgtspējības prasības.

EDP Knauf ģipša plāksnes

EPD Knauf ģipša maisījumi

Pārējie sertifikāti pieejami šeit .