Knauf Knauf

Piktogrammas 2016

Uz Knauf iepakojumiem

Weiter

Pielietojums
Tikai iekšdarbiem Tikai ārdarbiem
Iekšdarbiem un ārdarbiem Griestu apstrādei iekšdarbos
Grīdas iestrādei iekštelpās Grīdas iestrādei ārdarbiem
Grīdas iestrādei
iekštelpās un ārdarbos
Piemērots apsildāmām grīdām
Piemērots apsildāmām sienām Piemērots apsildāmiem/dzesējamiem
griestiem

Patēriņš
Patēriņs kg uz mm/m2 Patēriņš g/m2

Iejaukšana
Sajaukšanas attiecība Maksimālais iejaucamā ūdens
daudzums procentos
Iejaucamā ūdens daudzums Iejaucamā ūdens
temperatūra 5-30 °C
Iejaukšanas proporcija Iemaisīt ar rokām
Pirms lietošanas pārmaisīt
ar mikseri
Pirms lietošanas pārmaisīt
xx minūtes ar mikseri
Neatšķaidīt / gatavs izstrādāšanai

Metode
Uznest ar ķelli Uznest ar robaino
ķelli
Uznest ar špakteļlāpstiņu Ar rullīti
Ar otu Sakratīt
Izsmidzināt ar “Airless” metodi Izsmidzināt ar papildu gaisu
Izstrādājams ar mašīnu

Izstrāde
Minimālā temperatūra izstrādei Minimālā temperatūra izstrādei
Izstrādei pieļaujamais temperatūru
diapazons no +10 °C
līdz +30 °C
Izstrādes laiks aptuveni
60 min.
Maksimālais darba pārtraukums Maksimālais gaisa mitrums
Minimālais gaisa mitrums Lietot aizsargapģērbu
Lietot aizsargbrilles Lietot aizsargbrilles un
aizsargcimdus
Parādoties putekļiem
lietot aizsargmasku
Dezinficēt
Var staigāt pēc
24 stundām
Slogot pēc
24 stundām
Izstrādes kārtas biezums Izstrādes kārtas biezums
Izplūde (izmantojot
1,3 l mērtrauku)
Kārtas biezums
Gludināt Strukturēt
Metāla elementus sargāt
no korozijas
Pareiza līmēšanas metode
Suvju lenta Nepieļaut putekļus
Sargāt no caurvēja Sargāt no caurvēja
Neiejaukt ar rokām

Pēcapstrāde / Tehniskā informācija
Minimālais žūšanas
laiks stundās
Ievērot tehnisko informāciju
Nodrošināt labu ventilāciju

Derīguma termiņš
Glabāšanas laiks mēnešos Uzglabāt pie vismaz +5 °C
Sargāt no tiešiem
saules stariem
Sargāt no lietus
Sargāt no lietus
un saules
Apkārtējās vides aizsardzība
Sargāt no sala

Īpašības
Akustika Skaņas izolācija
Vieglā būvniecība Ātra montāža
Vienkārša lietošana Maza formāta
Aizsargā pret rentgena
stariem
Elastīgi lokāms
Piemērots mitrām telpām Piemerots slapjām telpām
Siltumizolācija Necauršaujams
Produkta kods Eiropas atkritumu katalogs
Ūdens noturības klase Q1 virsmas kvalitāte
Q2 virsmas kvalitāte Q3 virsmas kvalitāte
Q4 virsmas kvalitāte Ugunsdrošs
Ūdeni atgrūdošs /
ūdens izturīgs
100% ūdensizturīgs
Triecienizturīgs Pelējuma izturīgs
Izturīgs pret
UV starojumu
Nesatur viegli gaistošos
organiskos savienojumus
Nesatur celulozi Nesatur koka skaidas