Knauf Knauf
atpakaļ

Par SIA Knauf darbību karantīnas periodā

Par SIA Knauf darbību karantīnas periodā

Svarīgs paziņojums par SIA “Knauf” darbību ārkārtas situācijā

Sakarā ar strauji pieaugošo COVID-19 koronavīrusa izplatības risku un nesenajiem valsts pārvaldes iestāžu ieteikumiem un lēmumiem, mēs atrodamies izņēmuma un bezprecedenta situācijā, tāpēc būtiski parūpēties par mūsu darbinieku, klientu un sabiedrības kopumā veselību un drošību. Saistībā ar iepriekšminētajiem apstākļiem mūsu uzņēmuma vadība ir veikusi vairākus pasākumus, lai nodrošinātu mūsu biznesa turpināšanu un aizsargātu cilvēku veselību un drošību.

Uzsveram, ka SIA “Knauf” darbs turpinās arī šajā ārkārtas situācijā, mēs turpinām ražošanu, pieņemam un izpildām pasūtījumus. Uz laiku konsultācijas un pasūtījumus aicinām veikt attālināti, zvanot uz SIA “Knauf” Info centru 67032999, rakstot uz info@knauf.lv vai arī sazinoties ar attiecīgo speciālistu, kura kontakti pieejami šeit. Pielāgojoties jaunajiem apstākļiem, darbi var aizņemt nedaudz ilgāku laiku, tāpēc ceram uz sapratni.

Lai nodrošinātu mūsu visu drošību un uzturētu darbības nepārtrauktību, SIA “Knauf” ievieš uzvedības noteikumus, kuri nosaka:

- mūsu darbinieki, kuriem tas ir iespējams, strādā attālināti;

- tiek atceltas, mācības, kursi, semināri, citu sabiedrisku pasākumu organizēšana un dalība tajos;

- īpašas procedūras apmeklētāju uzņemšanai uzņēmuma telpās no ārpuses;

- paaugstinātas higiēnas prasības.

Aicinām bez īpašas nepieciešamības neplānot klātienes tikšanās! Ja darbības nepārtrauktības nodrošināšanai tas ir nepieciešams, aicinām mūsu sadarbības partneru un klientus ievērot noteikumus par “Ienākšanu uzņēmuma telpās un apmeklētāju pieņemšanu no ārpuses”:

1) Kā obligāts nosacījums ir visu personu, kas apmeklē uzņēmumu, ķermeņa temperatūras kontrole ar bezkontakta termometru. Tas attiecas uz darbiniekiem, apakšuzņēmējiem, piegādātājiem, sadarbības partneriem un citiem apmeklētājiem no ārpuses.

2) Ķermeņa temperatūras kontroli veic apsardzes dienesta darbinieki.

3) Personām ar ķermeņa temperatūru, kas pārsniedz 37,1°C neatļaus iekļūšanu uzņēmuma teritorijā preventīvos nolūkos un darbinieki netiks pielaisti pie darba.

4) Personu apmeklējumi no ārpuses ir jāsamazina, cik vien iespējams.

5) Izņemot darbiniekus, visi apmeklētāji no ārpuses ir jāreģistrē pie apsardzes dienesta.

6) Jebkurā brīdī apmeklētājiem no ārpuses var tikt pieprasīts mazgāt un dezinficēt rokas ar dezinfekcijas līdzekļiem.

Mēs lūdzam nopietni izturēties pret jaunajiem noteikumiem un tos ievērot ļoti atbildīgi, paturot prātā mūsu visu labklājību un rūpes par savu veselību, kā arī mūsu uzņēmuma intereses un darba vietu drošību. Tajā pašā laikā mēs vēlamies vēlreiz uzsvērt, ka mēs pastāvīgi analizējam pašreizējo situāciju un elastīgi reaģēsim, lai nodrošinātu gan mūsu ražotņu darbības nepārtrauktību, gan citu uzņēmumu darbību un pēc iespējas samazinātu riskus mūsu darbinieku veselībai.