Knauf Knauf
atpakaļ

Knauf sadarbība ar RTU

Knauf sadarbība ar RTU

Šā gada 30. novembrī SIA Knauf un Rīgas Tehniskā universitāte noslēdza vienošanos par sadarbību studiju un pētniecības darbā.

SIA Knauf vadītājs J. Kraulis un RTU rektors akadēmiķis L. Ribickis parakstīja līgumu, kurā kompānija Knauf apņēmusies sniegt atbalstu inženiertehnisko speciālistu sagatavošanā, viņu pētnieciskajā darbā un teorētisko zināšanu pielietošanā praksē. Uzņēmums ir ieinteresēts nodrošināt studentiem gan prakses vietas, gan iespēju pretendēt uz stipendijām, gan klausīties Knauf speciālistu vieslekcijas.

Tāpat Knauf un augstskola sadarbosies akadēmisko un profesionālo studiju programmu izstrādē un uzlabošanā, laboratorisko darbu jomā, pētniecisko darbu, metodisko un mācību materiālu izstrādē, kā arī darbā ar nozarei aktuālo profesiju izglītības standartu pilnveidošanu.

Šī savstarpējā sadarbība ļaus RTU studentiem mācību procesā gūt kvalitatīvas, aktuālas un starptautiska uzņēmuma darbā pārbaudītas teorētiskās un praktiskās zināšanas. Jaunajiem speciālistiem būs iespēja sekot jaunākajai tehnoloģiskajai attīstībai un sasniegumiem būvmateriālu ražošanas un būvniecības sistēmu izstrādes jomās, kas nozīmē teicami sagatavotus un zinošus profesionāļus valstiski svarīgai tautsaimniecības nozarei.