Knauf Knauf
atpakaļ

Knauf - apstiprināta kvalitāte

Knauf - apstiprināta kvalitāte

Firma Knauf ir viens no Eiropā lielākajiem būvmateriālu ražotājiem un vairumtirgotājiem. Knauf meitas uzņēmumi un pārstāvniecības atrodas vairāk kā 30 pasaules valstīs.

Savas darbības 15 gados, uzņēmuma attīstība Latvijā ir noritējusi sekmīgi. SIA Knauf ražotie sausie maisījumi, ģipškartona plāksnes un profili pēc saviem parametriem atbilst sekojošām aktuālo ES normu prasībām:

  • Mūrjavas LVS EN 998-2
  • Cementa apmetumi LVS EN 998-1
  • Līmjavas ETAG 004
  • Ģipša apmetumi LVS EN 13279-1
  • Grīdu materiāli LVS EN 13813
  • Flīžu līmes LVS EN 12004
  • Ģipškartons LVS EN 520
  • Profili LVS EN 14195

Minētās normas strikti definē produktu īpašības, kā arī to atbilstības deklarēšanas metodes un nosacījumus.

Tā, piemēram, mūrjavu ražošanas procesa kontrole ir sertificēta A/S Inspecta Latvia (BBANC) un atbilst CEN TC 125/CG TG5 instrukcijai. Atbilstību apliecina sertifikāts Nr. 1325-CPD-1000.

Flīžu līmes ir testētas notificētās kontroles institūcijās Vīnes Maģistrāta pārbaužu, uzraudzības un sertifikācijas centrā Austrijā, kā arī Lietuvas celtniecības materiālu testēšanas laboratorijā Alzida, ko apstiprina attiecīgi testēšanas protokoli. Materiāliem, kuru atbilstības novērtēšanai šādu paaugstinātu prasību nav, ir veikti tipa testi, uz kuru bāzes izstrādātas attiecīgas ES atbilstības deklarācijas.

Kopš 2002. gada mūsu uzņēmumā ir izstrādāta, ieviesta, sertificēta un sekmīgi funkcionē Kvalitātes vadības sistēma atbilstoši ISO 9001 prasībām. Visiem mūsu ražotajiem materiāliem ir izstrādāti pārbaužu plāni un testa metodes, kas pilnībā aptver un pat pārsniedz produktu normās noteiktās prasības.

Balstoties uz šajā ziņojumā minētajiem faktiem, varam droši apgalvot, ka mūsu ražoto produktu kvalitāte pilnībā atbilst gan produktu normu prasībām, gan valsts likumdošanā noteikto attiecīgo materiālu un būvju kalpošanas laika garantijas prasībām. Knauf produkcijas kvalitāte ir garantēta, ja tiek ievēroti tehniskajā dokumentācijā definētie izstrādes un pielietošanas nosacījumi, un mūsu materiālos iestrādātie citu ražotāju produkti (ja klients tādus izmanto) arī atbilst attiecīgo normu prasībām.