Knauf Knauf
atpakaļ

Knauf - Aizupes bāreņu centram (2)

Knauf - Aizupes bāreņu centram (2)

Biedrība Asociācija Dzīvesprieks ir sabiedriska organizācija, kas dibināta ar mērķi nodrošināt sociālo aprūpi, sociālo rehabilitāciju un profesionālo izglītību bāreņiem, bez vecāku gādības palikušajiem un jauniešiem no nelabvēlīgām un riska ģimenēm. Dzīvesprieka izstrādātās sociālās rehabilitācijas programmas pamatprincipi, pateicoties profesionālai izglītībai, dzīves izglītībai un individuālās izaugsmes programmai, ir balstīti uz drošas vides radīšanu jauniešiem un iespēju veidot stabilas savstarpējās attiecības. Cēlā mērķa sasniegšanai centrs nevarētu iztikt bez atsaucīgu un sociāli atbildīgu kompāniju atbalsta - bez uzņēmēju līdzatbildības labākas sabiedrības veidošanas procesos.

Uzņēmumam Knauf sadarbība ar Dzīvesprieku jau ir kļuvusi par labu tradīciju. Pērn Knauf palīdzēja apmācības centra dzīvojamās mājas virtuves atjaunošanas darbos. Tā kā arodizglītības programmas ir balstītas uz teorētiskajām un praktiskajām mācībām – arī veicot dažādus celtniecības, rekonstrukcijas un remontdarbus centra ēkām, tad Knauf ar saviem ražojumiem un meistarīgo darba pieredzi ir neaizvietojams palīgs, domubiedrs un atbalstītājs centra audzēkņu amatu apguvē, dzīves pieredzes uzkrāšanā un pozitīvas domāšanas veicināšanā.