Knauf Knauf
atpakaļ

Knauf 7 gadi Latvijā

Knauf 7 gadi Latvijā

Gandrīz 70 aktīvas darbības gados uzņēmums Knauf ir ievērojami paplašinājies un kļuvis par starptautisku firmu, kas ģipša būvmateriālu ražošanas un produkcijas eksportēšanas apjomu ziņā ir viena no lielākajām Eiropā.

Knauf ģipša būvmateriāli izceļas ar īpaši augstu kvalitāti, teicamām skaņas un siltumizolācijas īpašībām. Tie regulē gaisa mitrumu telpās, radot tajās harmonisku un veselīgu mikroklimatu. Knauf nodrošina kompleksus risinājumus, piedāvājot visus konkrētā darba veikšanai vajadzīgos materiālus no viena ražotāja.

Knauf Marketing Riga SIA, firmas Knauf uzņēmums Latvijā, ir dibināts 1994. gada 4. oktobrī. Knauf kādreizējā Sauriešu būvmateriālu kombināta ražotņu rekonstrukcijā un modernizācijā kopš 1996. gada ir ieguldījis vairāk nekā 10 miljonus latu. 1997. gadā Latvijā tika uzsākta metāla profilu un 1998. gadā – ģipša sauso maisījumu ražošana. Knauf ģipškartona plākšņu rūpnīca ir nodota ekspluatācijā 2000. gada septembrī. Tās jauda spēj nodrošināt pieprasījumu pēc šīs Knauf produkcijas visā Baltijā. Pašlaik Sauriešu rūpnīca ir sākusi jaunu īpaši izturīgu ģipškartona plākšņu Knauf Hartplatte ražošanu.

Firmas tehnologi pastāvīgi sadarbojas ar būvniecības normatīvu komisijām visā pasaulē un iegūto pieredzi izmanto būvniecības speciālistu apmācībai. Latvijā Knauf sistēmu kvalitatīvu pielietojumu nodrošina regulārie būvniecības speciālistu semināri Sauriešu apmācību centrā, firmas līdzstrādnieku profesionālās konsultācijas būvobjektos un pastāvīgā Knauf sadarbība ar Latvijas izglītības iestādēm un profesionālajām asociācijām (septiņu gadu laikā apmācīts vairāk kā 3000 cilvēku).

Jau kopš Latvijas uzņēmuma dibināšanas, Knauf pastāvīgi sadarbojas ar Latvijas Arhitektu savienību. Šogad, kopīgi ar LAS rīkoto Knauf Arhitektu pēcdiploma apmācību semināru cikla pamattēmas bija saistītas ar ugunsdrošību un akustiku. Semināru dalībnieki iepazinās ar Knauf izstrādātajām ugunsdrošo un akustisko materiālu sistēmām, to komponentiem un būvfizikālajiem parametriem.

Šā gada februārī LAS, RTU un firma Knauf Sauriešu apmācību centrā rīkoja Jauno arhitektu plenēru, kurā piedalījās RTU arhitektu studijas programmas 1. kursa studenti. Plenēra mērķis – sniegt topošajiem arhitektiem iespēju iepazīties ar Knauf jaunākajām būvniecības materiālu sistēmām, izvērtēt to priekšrocības un konkrētā lietojuma iespējas. Papildus iegūtajām teorētiskajām zināšanām, veicot patstāvīgos praktiskā darba uzdevumus, semināra dalībnieki paši varēja izjust un novērtēt Knauf ģipškartona materiālus.

Papildus regulārajiem apmācību semināriem, Knauf piedalās un atbalsta LAS organizētos neformālos pasākumus. LAS konkursu – skašu Gada objekts ietvaros, Knauf no 1997. gada nominē radoši veiksmīgākos objektus, kuros ir lietoti firmas, materiāli. Šīs tradicionālās Knauf veicināšanas balvas saņems arī 2002. gada konkursa dalībnieki. Atbilstoši noslēgtajam 2001. gada sadarbības līgumam, Knauf atbalstīja arī LAS rīkoto slēpošanas turnīru un tradicionālo ikgadējo Vītolregates pasākumu Alūksnes ezerā. Rīgas 800 gadu svinību laikā, no 10. augusta līdz 16. septembrim, Dekoratīvi lietišķās mākslas muzejā notika izstāde Rīgas arhitektūra 20. gadsimtā, kuras organizēšanu atbalstīja firma Knauf.

Lai sekmētu jauno būvniecības speciālistu apmācību, uzņēmums ir izstrādājis nolikumu par Knauf stipendiju piešķiršanu RTU arhitektūras un būvinženieru fakultāšu studentiem.

Latvijas Architektūra, 2001. g. decembris